Viskonsert med Lina Teir

10.7.2020 kl 18:00
Hotel Red & Green (i restaurangen)
Fritt inträde!

Lina Teir är sydösterbottnisk vispoet och berättare som har tillbringat våren i ett kollektivrum i Oslo, där det har fötts nya sånger och berättelser. Nu sjunger hon och berättar om sina upplevelser och insikter - och om vägen vidare. Vi kan vara nära på tryggt avstånd. Välkommen att ta del av en stunds samhörighet och musik - på svenska och närpesdialekt!

"Å nu star ja i tregålin å ja skådar åp allt mett
Som ska räfsas å samlas, som ska mie åp na sätt
Å ja star ynjy himelin, fö an ramblar aldri nier
Lik hör mytjy e stjier, je e na som bjier"

Linas musik finns på spotify: https://open.spotify.com/artist/0sAbKNxgYiBlbjXWdJ07MA?si=xH0WLkA1SDG2KT...

Välkomna!

fredag 10.07.2020 - 18:00