Nordregio-seminarium i Närpes

Hur skapa attraktiva och framgångsrika landsbygdssamhällen- och miljöer? Nordregio presenterar sin senaste forskning på området, där Närpes är en av 14 utvalda orter i Norden som ingått i studien. Smart specialisering, som är dagens andra tema, handlar om att länder och regioner identifierar och väljer sina egna styrkor och inriktar framtida satsningar och investeringar på dem. Vad kan vi lära oss? 13.00 Öppning av seminariet, Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig, SLF 13.10–14.00 Michael Kull, seniorforskare, Nordregio - You Look Great! Rural Attractiveness – some lessons to learn from Närpes and 14 Nordic Cases. 14.00–14.45 Jukka Teräs, seniorforskare, Nordregio – Resiliens samt smart specialisering i Norden. 14.45–15.15 Kaffepaus och mingel 15.15 Niklas Ulfvens, utvecklings- och näringslivschef, Österbottens förbund - Samarbete som grund för smart specialisering Diskussion Seminariet hålls på svenska och engelska. Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt. anmälning via https://www.obotnia.fi/informationstjanster/moten-och-evenemang/nordregi...

tisdag 01.10.2019 - 13:00