Minna-Marika Lindström

Från tystnad, en stock per gång

 

Fotoutställningen Från tystnad, en stock per gång är Minna-Marika Lindströms hyllning till Österbottens allmogekultur, traditionella byggmetoder och förflutet liv. Historien berättas genom flyttnings- och renoveringsprojektet av en mangårds- och loftbyggnad.

Utställningen lyfter fram kulturvärden som i tysthet försvinner och vikten av att bevara dem.

Verken berättar hur byggnaderna såg ut i projektets början och hurudana de håller på att bli efter flyttning, restaurering och renovering. Utställningen lyfter fram traditionellt byggande, vilket är den röda tråden i projektet, samt återanvändning och ekologiska värderingar.

”Jag vill också lyfta fram förflutet liv, det är trots allt livet som utställningen sist och slutligen handlar om. Tillsammans med byggnaderna övergick gamla föremål till oss. De är tecken på ett levt liv, men det livet kände jag inte till. När jag fotograferade objekten märkte jag ändå att de berättar allmänt om livscykeln och livet under en tidsepok”, säger Lindström.

Minna-Marika Lindström är en konsthistoriker och samhällsvetare från Helsingfors som inspirerades att utveckla sin fotografering via denna över 150 år gamla bondgård. De senaste 20 åren har hon tillbringat sin fritid i Övermark.

Understöd från Svensk-Österbottniska samfundet r.f. har gjort utställningen möjlig.

Utställningen “Från tystnad, en stock per gång” kan ses 3 - 30 maj 2023 i Närpes Konsthall, Mittistan. Öppettider: mån-lör 8 - 20, sön stängt. Undantag enligt Mittistans öppettider.

Mer information: minnamarika.com

onsdag 03.05.2023 - 08:00