Legato Elevkonsert

Elevkonsert/Oppilaskonsertti 

 1 kl 18:30 

 

Elevkonsert/Oppilaskonsertti

 2 kl 19:30

onsdag 08.12.2021 - 18:30
onsdag 08.12.2021 - 19:30