Konsert med Mixta-Kören och Närpes manskör

Eftermiddagskonsert med Mixtakören och Närpes manskör

21.5 kl 15

Biljetter: 10€

lördag 21.05.2022 - 15:00