Johnny English Strikes Again!

Johnny English återvänder till vita duken för att åter rädda världen. Alla identiteter till Englands hemliga agenter avslöjas genom en cyber-attack, vilket gör honom till underrättelsetjänstens sista hopp. Den pensionerade English får i uppdrag att hitta hackaren bakom attackerna. Som en man med få färdigheter och analoga metoder måste Johnny English övervinna moderna teknikens alla utmaningar för att lyckas med uppdraget.

fredag 28.09.2018 - 19:00
söndag 30.09.2018 - 19:00
onsdag 03.10.2018 - 19:00