Frans Henriksonssalen stängd

Enligt direktiven från regionförvaltningsverket håller Frans Henriksonssalen och Bion stängt 22.12.2020 – 8.2.2021

 

Konsthallen öppen med max 10 besökare åt gången.

tisdag 22.12.2020 - 00:00