Föreläsning - Interkulturella arbetssätt

Personal inom småbarnspedagogiken möter dagligen barn och föräldrar med skiftande kulturell bakgrund, vilket ställer höga krav på personalens interkulturella pedagogiska kompetens.

I Flens kommun i Sverige har man satsat på att utveckla arbetet med flerspråkiga barn och nyanlända barn genom att satsa på utvecklandet av barnens språk, identitet, samverkan med hemmet, kollegialt lärande och ledarskap i barndagvården.

Kerstin Johansson berättar om sina erfarenheter från arbetet som förskolechef (chef för småbarnspedagogiken) i Flens kommun.

Kerstin tar upp de utmaningar som finns i dagens mångkulturella och multietniska barndagvård och ger exempel på hur personalen kan utveckla sin kompetens bl.a. genom kollegialt lärande och användande av digitala verktyg som t.ex. den talande pennan.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med K5.

Kursavgift 15 € I Anmälan senast 23.10

Kursnummer 001013

Föreläsare Kerstin Johansson

Anmälan: vuxeninstitutet.narpes.fi eller tel. 040-1600687

torsdag 07.11.2019 - 18:00