Den maktlösa kampen - att leva med missbruk

Kvällens föreläsare är trebarnsmamman Gunilla Hansen fd.Grönlund som berättar om sin familj och kampen mot sin dotters missbruk.

Hon är aktiv i föreningen Fri från narkotika på Åland rf, och en flitigt anlitad föreläsare på både skolor och av föreningar i hela svenskfinland. Hon har valt att öppet tala om hur det var att leva med en missbrukande dotter. För att sprida kunskap om hur det är att leva med missbruk i familjen, anhörigas roll i ett missbruk, och väcka debatt, åker hon runt och med filmen som bas, berättar hon på ett mycket gripande och personligt sätt om sin historia. År 2015 mottog hon pris för årets drogförebyggare i Svenskfinland.

”Under föreläsningen pratar jag som mamma. Man vet inte på förhand vem som kan testa droger utan att blir missbrukare och vem som lätt blir beroende. När man väl fastnat finns det alltid någon att missbruka med, någon som förser en med droger och olika sätt att skaffa pengar för att få tag i det man vill ha. Och problemen minskar inte , tvärtom.

måndag 03.02.2020 - 19:00