The Big Short

När fyra outsiders förutspår det storbankerna, medierna och regeringen vägrat tro på, världsekonomins kollaps, får de en idé: The Big Short. En vågad investering leder dem till det moderna bankväsendets allra mörkaste hörn. Där måste de ifrågasätta allt och alla.

fredag 19.02.2016 - 21:30
söndag 21.02.2016 - 19:00
tisdag 23.02.2016 - 19:00
onsdag 24.02.2016 - 19:00