Bastarden

Åldersgräns: 16/13 år

Längd: 128 min

Pris: 12€

Dansk/Svenskt tal - Finsk och Svensk text

 

Den fattige soldaten Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) anländer 1755 till den karga Jyllandsheden med ett enda mål: att följa kungens uppmaning att bruka jorden och därigenom vinna rikedom och ära. Men Kahlen får snabbt en fiende. Den skoningslösa godsägaren Frederik De Schinkel, som är ensam härskare över området. De Schinkel anser att heden tillhör honom och inte kungen.
Kahlen viker inte ner sig utan tar envist upp den ojämlika striden och riskerar nu både sitt liv, men också bandet med den lilla oroliga familjen som har uppstått runt honom på heden.

söndag 14.04.2024 - 19:00
tisdag 16.04.2024 - 19:00