Aktivt Seniorliv - Föreläsning

Aktivt seniorliv -föreläsning
Gåva, arv eller testamente – är det möjligt 
 att utse en intressebevakare på förhand?
 

Förr eller senare dyker dessa frågor upp, så hur kan vi förbereda oss? 

Tillsammans med rättshjälpsbyrån ordnar Folkhälsan en öppen föreläsning  kring temat vid Frans Henrikssonssalen i Närpes torsdag 24.10 kl. 14–15.30.

Tid för frågor finns i slutet av föreläsningen.

Föreläsare är:

Ulrika Jern, Linda Björkstrand och Maria Mickelsson från Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå (kontoren i Vasa och Närpes).

Ingen anmälan behövs och inträdet är fritt.
 För mera info Carina Blom, tfn 044 788 1026  carina.blom [at] folkhalsan.fi Folkhälsans förbund r.f.

 

 

 

torsdag 24.10.2019 - 14:00