Aktivitetsdag för äldre

Aktivitetsdag för äldre 14.9

kl.11-14  aktiviteter på torget, i Konsthallen och i Folkhälsanhuset i Närpes
kl.14-16 eftermiddagsdans i Frans Henriksonssalen

Kom och ta del av spännande och hälsonyttiga aktiviteter på torget. På plats finns aktörer från hemrehabiliteringen,  seniorrådgivare, minnesskötare och näringsrådgivare, Folkhälsan, Närpes Pensionärsförening, Sydösterbottens hörselförening samt Yrkesakademin i Österbotten.  Pensionärsföreningen i Närpes bjuder på våfflor och kaffe!

Uppiggande seniorjumppa och avslappning i Folkhälsanhuset i Närpes
varje jämn timme seniorjumppa
varje halvtimme avslappning
 Man kan  delta i jumppan sittande och stående.

I Konsthallen förevisas Alvar - distansvårdstjänster (Prima Botnia), välfärdsteknologitjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKoti)  och  Onni-Tv
Vi bjuder upp till senior-/eftermiddagsdans med levande musik  i Mitt-i-stan husets Frans Henriksonssal kl.14-16. Välkomna med!
 

torsdag 14.09.2023 - 11:00