Visning av lokalproducerade filmer

Under karnevalen visas lokalproducerade filmer i Frans Henriksonssalen. 

Fredag 6.7

Tjärbränning 18.00

Brader 20.00

Shadows from the Past 21.00

Lördag 7.7

Tjärbränning 12.00

Brader 13.30

Shadows from the Past 15.00

fredag 06.07.2018 - 18:00