Vårt Österbotten - Framtidsturné

 Delta i Aktion Österbottens framtidsarbete, Vårt Österbotten. Frans Henriksonssalen 2.6 kl 13 -16.

Kom med och skriv ett gemensamt manuskript för Österbottens framtid! Vi ställer in oss på framtidsfrekvensen och blickar in i framtiden på ett lite annorlunda sätt. I vår strategi finns tyngdpunkterna unga, företagsamhet och ett smart Österbotten. På basen av strategin kommer vi att fördela pengar under kommande programperiod, därför behöver vi just dina tankar nu, oavsett om du är invånare, företagare, beslutsfattare, föreningsrepresentant eller sommarstugeägare. 

Anmäl din medverkan: info [at] aktion.fi

torsdag 02.06.2022 - 13:00