Stängt, Suljettu, Closed

Frans Henriksonssalen och Konsthallen  stängs tillfälligt.

Via THL:s webbplats (www.thl.fi) meddelas om utvecklingen gällande coronaviruset Covid-19.

 

Frans Henriksonssali ja Taidehalli suljetaan tilapäisesti.

Lisätietoa THL:n verkkosivuilla (www.thl.fi) ilmoitetaan koronaviruksen Covid-19 kehityksestä.

 

Frans Henrikson’s hall and the art gallery closes temporarily.

THL’s website (www.thl.fi) communicate and monitor the situation regarding the coronavirus Covid-19.

tisdag 17.03.2020 - 12:00