Utställningar i konsthallen våren 2018

januari           Konstklubben vinterutställning

februari         Närpes konst

mars              Näpes gymnasium

april               Kenneth Rosenlund

1-13maj 

14-31 maj     Anette Storsved           

juni                Karin Lipkin-Forsén

1-8 juli           Konstklubben sommarutställning

9-31 juli        Sanna Ek