Utställningar i konsthallen höst och vinter 2018

1-30 sept      Närpes Konstklubb, Flora Folk och Fä

1-31 okt       Årets Närpeskonstnär Ulla Mangs

1-30 nov      Lars Erson

1-31 dec       Johnny Södergård