Utställningar i konsthallen höst och vinter 2018

1-31 aug       Henrik Gullmets

1-30 sept      Närpes Konstklubb

1-31 okt       Ulla Mangs

1-30 nov      Lars Erson

1-31 dec       Johnny Södergård