Kommande uställare i konsthallen

2019

1-31 oktober, Marjo Kolu

1-30 november, Jannike Nynäs

1-31 december, Johnny Södergård

2020

1-31 januari Närpes konstklubb

1-29 februari Hanna Norrgård

1-31 mars Övermark Skola

1-30 april Sven Söderman

1-31 maj Vivan Österberg, Berit Lillås