Utställningar i konsthallen våren 2018

Januari        Närpes konstklubbs vinterutställning

Februari     Närpes Konst, konst som finns på väggarna i stadens byggnader runtom i Närpes

Mars            Närpes Gymnasium

April            Kenneth Rosenlund