Utställningar i konsthallen hösten 2017

september Janne Widjeskog, oktober Lena Sahlberg, november Natalia Kaleva, december Malax Konstklubb,